Contacteer ons

06 Ecologisch engagement

Ons huis heeft een ecologische weerslag: ontwerp en gebruik hebben milieu-implicaties die krachtiger zijn dan we op het eerste zicht vermoeden. Vooral de energievoorziening vormt een ecologisch probleem. Een huis dat zich op enige klasse wil beroepen, dient dan ook duurzaam te zijn en zo zuinig mogelijk met energie en andere grondstoffen om te springen.

Dat de mens zijn omgeving verstoort is een understatement. We warmen de aarde op, vervuilen ons drinkwater, de lucht en de oceanen, we putten de bodem uit en vernietigen aan een waanzinnig tempo de biodiversiteit. De mens heeft zich losgemaakt van de natuur, ze gemonetariseerd en ondergeschikt gemaakt aan economische bruikbaarheid, blind voor de gevolgen. Het kan niet anders of we stoten op die manier op de grenzen van onze natuurlijke bronnen. Het wordt stilaan duidelijk dat het menselijk voortbestaan zelf in het gedrang komt als we niet radicaal breken met de wijze waarop we met energie, grondstoffen, water, lucht en land omspringen.

De klimaatverandering roept fundamentele vragen op over de mate waarin onze huizen CO2 produceren. Hoewel Kwadraat inzake energiezuinig bouwen altijd al het voortouw heeft genomen, namen we het drastische besluit om waar mogelijk al onze woningen te verwarmen met geothermie (warmtepomp op aardwarmte) zodat ze geen gram Co2 meer uitstoten. Gekoppeld aan een forse isolatie van de buitenschil, en eventueel aan de bijkomende installatie van zonnepanelen, levert uw Kwadraat-woning elk jaar opnieuw een indrukwekkende bijdrage aan de ecologische transitie.

Een gemiddeld gezin met een verbruik van 26.000 kWh dat naar een Kwadraat-woning van die grootte verhuist, bespaart meer dan 60% op verwarmingsenergie. Deze besparing betekent een verminderd verbruik van 1.700 m3 gas, of nog, een CO2-reductie van meer dan 4 ton per jaar. Ecologisch bouwen is ook energie- en grondstoffenefficiënt bouwen, met natuurlijke en gezonde materialen, zo veel mogelijk met recycleerbare grondstoffen, met hout uit duurzaam beheerde bossen, met een performant en energiebesparend ventilatiesysteem, met regenwaterrecuperatie, enz. Hoe Kwadraat hier precies op inspeelt, leest u onder de betreffende modules van kenmerken van de Kwadraat-woning.

Het antwoord op dit ecologische vraagstuk maakt voor ons deel uit van een ruimere visie op de toekomst. In een goedaardige, bewuste, ecologisch-technologisch geavanceerde samenleving moeten we meer weg van het overbodige en het schadelijke, en terug naar de essentie van al wat goed en mooi is.