Contacteer ons

06 Ecologisch engagement

Onze woningen hebben een forse impact op milieu en klimaat. Vooral de energievoorziening vormt vandaag een ecologisch probleem. Een huis met klasse is dan ook duurzaam en energiezuinig: u betaalt minder voor uw energie, het is aangenamer wonen, uw woning biedt op termijn aanzienlijk meer toegevoegde waarde en het is goed voor het klimaat.

Dat de mens zijn omgeving verstoort is een understatement. We warmen de aarde op, vervuilen de lucht en de oceanen, we putten de bodem uit en vernietigen de biodiversiteit. De mens heeft zich losgemaakt van de natuur en ze ondergeschikt gemaakt aan economische bruikbaarheid, blind voor de gevolgen. Het wordt stilaan duidelijk dat het menselijk voortbestaan zelf in het gedrang komt als we niet radicaal breken met de wijze waarop we met onze natuurlijke bronnen omspringen.

Met name de klimaatverandering roept fundamentele vragen op over de vaststelling dat onze gebouwen 20% van onze CO2-uitstoot veroorzaken. Kwadraat verwarmt daarom uitdrukkelijk met geothermie (warmtepomp op aardwarmte) zodat onze woningen geen grammetje CO2 meer uitstoten. Gekoppeld aan een forse isolatie van de buitenschil, en eventueel aan de bijkomende installatie van zonnepanelen, levert uw Kwadraat-woning op die manier elk jaar opnieuw een indrukwekkende bijdrage aan een beter klimaat. Om met cijfers te spreken: een gemiddeld gezin met een verbruik van 26.000 kWh dat naar een Kwadraat-woning verhuist, realiseert op die manier een jaarlijkse CO2-reductie van meer dan 4 ton, met een besparing van 60% op verwarmingsenergie.

Ecologisch bouwen is ook grondstoffen-efficiënt bouwen, met natuurlijke en gezonde materialen, met zo veel mogelijk recycleerbare grondstoffen, met hout uit duurzaam beheerde bossen, met een performant, energiebesparend ventilatiesysteem, met regenwater-recuperatie, enz. Hoe Kwadraat hier precies op inspeelt, leest u onder de kenmerken van de Kwadraat-woning.

Het antwoord op het ecologische vraagstuk maakt voor ons deel uit van een ruimere visie op de toekomst. In een goedaardige, bewuste, ecologisch-technologisch geavanceerde samenleving moeten we meer weg van het overbodige en het schadelijke, en terug naar de essentie van al wat goed en mooi is.