Contacteer ons

07 Financiële zekerheid

Wonen & bouwen heeft ook een zuiver economische component. Het betekent investeren in een fors kapitaalgoed en er jarenlang de onderhouds- en verbruikskosten van dragen. Omdat er heel wat financiële zekerheid schuilt in dat kapitaal, heeft deze investeringsbeslissing een niet te onderschatten invloed op uw toekomstige gemoedsrust.

Wanneer we nadenken over de financiële dimensie van uw woning, spelen drie elementen: meerwaarde, onderhoud en verbruik. Enkel en alleen een beoordeling van deze drie parameters samen geeft een eerlijk en getrouw beeld van hoe goed een huis is voor uw portefeuille: een rampzalig energieverbruik bijvoorbeeld, kan de waarde ervan kelderen. Maar goed nieuws: een Kwadraatwoning krijgt op dit financiële rapport drie keer grote onderscheiding en bulkt dus van de waarde.

Meerwaarde

Maximale meerwaarde op termijn wordt gecreëerd door de beste kwaliteit zo goed mogelijk aan te kopen. Een huis aan het begin van de 21ste eeuw wordt niet meer beoordeeld zoals enkele decennia geleden. Nieuwe bouwtechnologieën, eigentijdse visies op ruimte, licht & comfort, het toegenomen interieur-bewustzijn en de ecologische bezorgdheid maken dat men gaandeweg andere eisen aan wonen stelt. Deze tendens zal enkel toenemen en de waarderingen van woningen in de toekomst sterk beïnvloeden. Daarom behaalt een (zelfs fors) gerenoveerde tweedehandswoning nooit de lange termijn-meerwaarde van een waardevolle nieuwbouw en is nieuw & kwaliteit economisch veruit de beste keuze.

Op deze nieuwbouwmarkt hebben realisaties van Kwadraat de reputatie in hoge mate value for money te zijn. Niet zonder reden. Want op waardevolle bouwgronden ontwerpen we ecologisch geavanceerde high-end woningen, die we vervolgens met onze eigen teams bouwen én verkopen. Deze geïntegreerde in house-benadering, gekoppeld aan een uitdagend lastenboek, leidt ertoe dat huizen van Kwadraat een uiterst goede belegging in onroerend goed blijken te zijn.

Onderhoud

Een Kwadraat-woning vergt de eerste jaren nauwelijks instandhoudingskosten: ze is gloednieuw, kwalitatief hoogstaand (hoge technische en economische levensduur) en gebouwd met uitgekiende bouwtechnieken (meer bescherming tegen degeneratie).

Verbruik

Tenslotte beschreven in ons lastenboek een ambitieus energie-hoofdstuk: uiterst performante isolatietechnieken, balansventilatie met free cooling, vloerverwarming op twee niveaus, verwarming met geothermie (zero emissie CO2), prekablering zonnepanelen, regenwaterrecuperatie, … forceren het E-peil tot ongekend lage waarden en zorgen voor minimale verbruikskosten. Wie bovendien beslist dit pakket aan te vullen met een respectabele hoeveelheid zonnepanelen, schuift heel sterk op richting energetische zelfvoorziening!