Contacteer ons

De opdrachtgever bezorgt de bouwer alle noodzakelijke en nuttige informatie over het terrein. De bouwer zal voor de volledige duur van de bouwperiode over het volledige terrein kunnen beschikken. Eventuele beschadigingen buiten de wil van de bouwer kunnen hem niet ten laste worden gelegd. Het terrein dient afgepaald te zijn op alle hoeken. De grenspalen zijn duidelijk zichtbaar en geplaatst door een erkend landmeter. Indien het aangeven van de bouwlijn op het terrein dient te geschieden door de lokale overheid, zal de opdrachtgever hiervoor zijn aanvraag veertien dagen voor de aanvang der werken indienen.

Het terrein dient bouwrijp te zijn, dit is vrij van alle mogelijke hindernissen zoals struiken, bomen, boomstronken, teeltgewassen, putten, ruïnes en afvalmateriaal. Eventueel te behouden beplantingen zullen door de opdrachtgever worden verwijderd. Het terrein dient vlot toegankelijk te zijn voor voertuigen van ongeveer 25 ton voor de aanvoer van de nodige materialen.

Heeft u vragen?
Aarzel niet en contacteer ons