Kenmerken van een Kwadraat-woning

Stabiliteit

Want stevigheid en duurzaamheid bepalen niet alleen rechtstreeks de levensduur van uw woning, ze zijn ook essentieel voor uw gemoedsrust en voor het behoud van uw comfort. Hierna doen we een poging om deze ondichterlijke materie aanschouwelijk te maken. Onze keuze voor de stabiele “algemene funderingsplaat” bijvoorbeeld, is duurder dan de courante strookfundering. Daarom vinden we het belangrijk dat ook u weet wat wij weten over deze hoogwaardige funderingstechniek.

Sondering

Degelijke stabiliteit begint onontkoombaar met een geotechnisch grondonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een aantal sonderingen en een meting van de grondwaterstand in een peilbuis, en verschaft een betrouwbaar beeld van de draagkracht van de ondergrond. Deze informatie is essentieel voor ingenieur en architect bij het uittekenen van de stabiliteits-parameters en garandeert dat er aangaande de stevigheid van de constructie niets aan het toeval wordt overgelaten.

Stabiliteitsstudie

Een stabiliteitsstudie stelt vast welke maatregelen men moet nemen om de stabiliteit van de woning te garanderen. Om een veilige en betrouwbare dimensionering van de funderingen, steunbalken, wapening, enz. te bepalen, werkt onze stabiliteitsingenieur beton- en wapeningsplannen uit, alsook detailplannen voor de productie van balken en kolommen, buigstaten, enz ...

Algemene funderingsplaat

De algemene funderingsplaat is voor een woning van Kwadraat de voor de hand liggende keuze. Het monoliete en stijve karakter van deze plaat waarborgen dat de gewichtsbelasting die elke woning met zich meebrengt, zich op een optimale manier verdeelt in de onderliggende grond. Ongunstige differentiële zettingen - dit zijn zettingen waarbij een deel van de woning zich meer gaat zetten dan de rest van de woning - zijn op die manier quasi uitgesloten en worden zo herleid naar beperktere zettingen van de gehele woning.

De algemene funderingsplaat biedt op die manier een maximum aan stabiliteit en is dan ook de funderingstechniek bij uitstek, te verkiezen boven bijvoorbeeld de meer courante en goedkopere fundering op stroken. In sommige gevallen, wanneer het voorafgaandelijke bodemonderzoek en de studie van de stabiliteitsingenieur dit uitwijzen, opteren we voor alternatieve funderingstechnieken, zoals bijvoorbeeld grondverbetering, fundering met (kruip-) kelder of dieptefundering.

Muren

Woningen van Kwadraat worden opgebouwd uit cellenbetonblokken (merk YTONG). Deze blokken hebben een hoge draagkracht, zijn van Belgisch fabricaat en dragen het BENOR kwaliteitsmerk. In tegenstelling tot metselwerk van beton- of bakstenen met ongeveer 1 cm dikke mortelvoegen, worden cellenbetonblokken niet gemetseld maar gelijmd. De gelijmde voegen zijn ultra dun zodat de goede thermische eigenschappen van cellenbeton niet teniet worden gedaan. De speciaal daarvoor ontwikkelde lijmmortel maakt dat deze voegen tot 5 keer sterker zijn dan traditionele mortelvoegen. Bovendien wordt voor de overbrugging van ramen en deuren maximaal gebruik gemaakt van gewapende lintelen in cellenbeton, zodat een bijzonder sterk en homogeen binnenspouwblad ontstaat. Cellenbeton is overigens een massief materiaal (de blokken zijn vol en hebben dus geen perforaties zoals bakstenen of betonblokken) waardoor het zich uitstekend leent tot het gebruik van allerlei types van bevestigingsmiddelen. Voor elk van onze projecten wordt een planstudie opgemaakt, waarbij de stabiliteit van elke muur wordt nagekeken, en waarin de benodigde lintelen, verdeelsloffen, kolommen en lintvoegwapeningen, enz ... worden opgelijst. Ytong is onbrandbaar en onontvlambaar. Een muur van 15 cm dikte heeft een brandweerstand van 6 uur.

Vloeren

Stabiele en draagkrachtige vloeren maken een cruciaal ingrediënt uit van de algemene stevigheid van uw woning. Alle draagvloeren in een Kwadraat-woning - ook deze van de tweede verdieping - worden daarom uitgevoerd in BENOR gekeurde, holle, gewapende betongewelven van 13 cm of 17 cm dik. Om nog meer draagkracht (tot 3,50 kN/m2, eenparig verdeelde lijnlast) te bekomen, worden deze betonnen vloeren standaard voorzien van een betonnen druklaag van ongeveer 5 cm dik, uitgevoerd in beton van een hoge sterkteklasse (C25/30) en gewapend met netten van 5 mm dik (150/150/5/5). Soms vereisen specifieke architectonische voorwaarden nog hogere draagkrachten en wordt gekozen voor welfsels in voorgespannen beton.

Ook hier wordt niets aan het toeval overgelaten, en wordt de berekening van de welfsels, alsmede van eventuele koppelwapening, raveelijzers en de dikte van de druklaag uitgevoerd door de verantwoordelijke ingenieurs van de producent.

Daken

Zonder stevig dak kunnen we niet spreken over een stabiele constructie. Daarom wordt de daktimmer van onze woningen uitgevoerd in op maat geprefabriceerde vakwerkspanten. Het principe is de herhaalde plaatsing van houten spanten die met metalen verbindingen geassembleerd worden: vlakke structuren, onvervormbaar door de driehoekvorm, onderling verbonden en stevig bevestigd op het gebouw. Een belangrijk voordeel van deze techniek is dat de daklasten beter over het gebouw worden verdeeld zodat er minder gewicht op één punt steunt. De dakspanten worden immers geplaatst met een hart-op-hart afstand van maximum 60 cm. Bovendien bieden deze spanten grotere overspanningsmogelijkheden en dus een grotere architectonische vrijheid, wat u als klant terugvindt in de bijzonder ruime zolders. Alle gebruikte hout - met CE-markering - wordt verduurzaamd gedrenkt zodat ongedierte en schimmels het niet kunnen aantasten. Ook dit constructiedeel wordt nauwkeurig berekend door een gespecialiseerde studiedienst.

Buitenschrijnwerk

De keuze van het buitenschrijnwerk is grotendeels afhankelijk van de gekozen bouwstijl. Of nu gekozen wordt voor historiserende architectuur of voor een moderne woning, in beide gevallen wordt het buitenschrijnwerk gefabriceerd met de allerbeste materialen, in hout of in aluminium.

Ramen en deuren in hout worden voor Kwadraat vervaardigd in Afzelia Doussié (Bipindensis), een Afrikaans tropisch hardhout dat de hoogste natuurlijke duurzaamheidsklasse (Klasse I) combineert met het hoogste soortelijke gewicht (800 kg/m3). Dit soortelijke gewicht staat in rechtstreeks verband met de stijfheid van het buitenschrijnwerk, en bepaalt de mogelijkheden die men heeft voor wat betreft de grootte van ramen en deuren. Afzelia Doussié heeft bovendien een zeer hoge dimensionele stabiliteit (hoogste categorie: ‘Zeer Stabiel’). Concreet betekent dit dat deze houtsoort optimaal bestand is tegen schommelingen in relatieve vochtigheid. Om al deze eigenschappen optimaal te benutten wordt er bij de samenstelling van het buitenschrijnwerk gekozen voor zware houtsecties, stevige dubbele penverbindingen zowel voor de kader als voor de vleugel, en voor stevig raambeslag van Duitse makelij. En tot slot wordt er een extra rubberdichting toegevoegd om de wind-, water- en luchtdichtheid, en dus ook de geluidsisolatie naar een nog hoger niveau te tillen.

Ook de afwerking van de ramen, de laklaag, is niet zo onderhoudsgevoelig als vaak gedacht wordt. Door te opteren voor een geïntegreerde afwerking, waarbij met een spuitinstallatie een watergedragen dekkende verf tot in de kleinste hoekjes van het hout wordt aangebracht, en dit in maar liefst 4 lagen, wordt er voor gezorgd dat het houten buitenschrijnwerk vele jaren onderhoudsvrij is.

Wanneer we opteren voor ramen en deuren in aluminium, kiezen we systematisch voor het High Insulating profielsysteem van Schüco. Alle onderdelen zijn van de allerhoogste kwaliteit en worden aan de strengste testen onderworpen. Boven alles wordt elk raamonderdeel ontwikkeld door de fabrikant zelf. Grote wanddiktes staan voor uitstekende stabiliteit, en slim ontwikkelde isoleersystemen uit schuim, isolatiebarrières, ruime kamers en brede dichtingen garanderen een hoog isolerend vermogen. Alle raambeslag in roestvrij staal - in plaats van kunststof - waarborgen een lange levensduur en een groot gebruikerscomfort.