330.000 bomen

Omdat ze gezond, rechtvaardig en mooi is, dromen wij van een ecologisch geavanceerde samenleving, die beseft hoe uniek en kwetsbaar de aarde is en die de rotsvaste intentie afkondigt om ze opnieuw te laten schitteren. Daaraan willen we bijdragen. En misschien is het ook wel vijf voor twaalf ...

De verstoring van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer wordt onder de meest alarmerende milieukwesties gerekend. In 2013 bereikten we voor het eerst in drie miljoen jaar een zeer verontrustende hoeveelheid van 400 ppm (deeltjes per miljoen). Specialisten vrezen voor het bereiken van een kritische drempelwaarde en daaropvolgende plotselinge veranderingen in de systeemtoestand van onze biosfeer. En dan weten we niet wat ons te wachten staat.

Hoewel een villa van Kwadraat hyper-geïsoleerd is en gemiddeld slechts 4 ton CO2 per jaar uitstoot (25% van een gemiddelde woning), willen we ook deze hoeveelheid neutraliseren en onze woningen volledig CO2-neutraal maken. Dat doen we door het aanplanten van tienduizenden bomen - elk jaar opnieuw.

Deze massale bebossing realiseren we momenteel op twee locaties in Afrika.

Op 2 km ten westen van het Awasa meer in het Hoogland van Ethiopië financierden we in 2012 de aanplanting van meer dan 166.000 bomen. Hieruit groeit een bos dat reeds binnen vijf jaar meer dan 4.000 ton CO2 zal neutraliseren. En elk jaar meer. Dit project pakt ook de zware bodemerosie ter plaatse aan, die als gevolg van jarenlange ontbossing een ernstige bedreiging vormt voor de bijna uitsluitend van landbouw levende bevolking.

Ook in 2013 en 2014 plantten we opnieuw meer dan 166.000 bomen, met name in de Sahel van Burkina Faso, goed voor een bos van 280 ha dat over een periode van 20 jaar minstens 14.000 ton CO2 zal neutraliseren. Hiermee kunnen we bijna twee keer de CO2-uitstoot van onze (energiezuinige) realisaties van deze beide jaren, over diezelfde periode compenseren. Op deze locatie zullen de bomen ook deel uitmaken van de zogenaamde "Great Green Wall", een enorm bos over de volledige breedte van Afrika dat de verdere oprukking van de woestijn moet stoppen.

Met deze herbebossingsprojecten compenseren we ruimschoots de huidige en toekomstige CO2-uitstoot van de woningen die we elk jaar bouwen. Maar de investeringen leveren ook een substantiële bijdrage aan mens en natuur ter plaatse. Het aanplanten en verzorgen van 500.000 bomen bijvoorbeeld geeft werk aan 16 permanente verzorgers en 31 seizoenarbeiders.

Deze nieuwe en stabiele bron van inkomsten vuurt de lokale economie aan, maakt gezondheidszorg en onderwijs mogelijk, en ontsluit de (emanciperende) arbeidsmarkt voor vrouwen. Daarnaast hebben bomen een heilzame invloed op de vruchtbaarheid van de bodem door het herstel van de watercyclus (terugkeer van wolken), duurzame voedselproductie en de ontwikkeling van de biodiversiteit van planten en dieren.

Ons initiatief verloopt in samenwerking met WeForest, een organisatie die zich tot doel stelt de opwarming van de aarde te counteren door massale, wereldwijde herbebossing.

Het idee is fascinerend in zijn eenvoud: schakel wereldwijd lokale gemeenschappen in om masaal en duurzaam gedegradeerd land te herbebossen, neutraliseer miljoenen tonnen schadelijk CO2, herstel de natuur en dring op permanente wijze armoede terug door de creatie van duizenden micro-ondernemingen als scheppers van bestendige werkgelegenheid en betere levens.